Композиционный центр и фокусные точки в интерьере комнаты Обсуждение Композиционный центр и фокусные точки в интерьере комнаты https://studyas.com/index.php/shag-3-oformlenie-interera/zakony-kompozitsii/77-kompozitsionnyj-tsentr-i-fokusnye-tochki-v-interere-komnaty Mon, 11 Nov 2019 10:49:44 +0000 JComments Андрей Серёгин написал: https://studyas.com/index.php/shag-3-oformlenie-interera/zakony-kompozitsii/77-kompozitsionnyj-tsentr-i-fokusnye-tochki-v-interere-komnaty#comment-285 Андрей Серёгин Wed, 01 Oct 2014 15:24:56 +0000 https://studyas.com/index.php/shag-3-oformlenie-interera/zakony-kompozitsii/77-kompozitsionnyj-tsentr-i-fokusnye-tochki-v-interere-komnaty#comment-285 Дмитрий написал: https://studyas.com/index.php/shag-3-oformlenie-interera/zakony-kompozitsii/77-kompozitsionnyj-tsentr-i-fokusnye-tochki-v-interere-komnaty#comment-284 Дмитрий Wed, 01 Oct 2014 14:59:45 +0000 https://studyas.com/index.php/shag-3-oformlenie-interera/zakony-kompozitsii/77-kompozitsionnyj-tsentr-i-fokusnye-tochki-v-interere-komnaty#comment-284 Марина Ерёмина написал: https://studyas.com/index.php/shag-3-oformlenie-interera/zakony-kompozitsii/77-kompozitsionnyj-tsentr-i-fokusnye-tochki-v-interere-komnaty#comment-29 Марина Ерёмина Mon, 25 Mar 2013 14:05:30 +0000 https://studyas.com/index.php/shag-3-oformlenie-interera/zakony-kompozitsii/77-kompozitsionnyj-tsentr-i-fokusnye-tochki-v-interere-komnaty#comment-29